WOI2

Over W.O.I.

Wat is W.O.I.

cropped-W.O.I-LOGO-witlijn-Omgezet.jpg

De ontwikkelingen die zich in de installatiebranche voltrekken, stellen ook nieuwe eisen aan de wetenschapsbeoefening. De W.O.I wil daarom nog nadrukkelijker dan in het verleden, fungeren als schakel tussen het bedrijfsleven en de wetenschap, door de wensen van de installatiesector kenbaar te maken bij de universitaire wereld en deze om te zetten in voorstellen voor opleidingen en onderzoek. Andersom zal de W.O.I. een beroep doen op hetzelfde bedrijfsleven om door middel van financiële bijdragen het onderwijs aan de universiteit uit te breiden en zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk. Uit het overleg tussen de W.O.I. en de universitaire wereld, over de wensen ten aanzien opleidingen en onderzoek op het gebied van de installatietechniek in gebouwen, is gebleken dat de universiteiten op de gebruikelijke wijze niet volledig kunnen voorzien in de financiële behoeften. De W.O.I. tracht hierin tegemoet te komen door het beschikbaar stellen van fondsen. Hierdoor beheert de W.O.I. een bescheiden kapitaal, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor dit doel. Dit kapitaal bestaat uit renteloze leningen en schenkingen. Daarnaast werft de W.O.I. fondsen in de sector ten dienste van het voorgaande.

Doelstelling

Het stimuleren van het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van de installatietechniek in gebouwen en dit af te stemmen op de wensen van de sector. Door wetenschappelijk onderzoek moet de kwaliteit van de opleiding en van gebouwen verbeteren.