Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Drs. Ing. A.L.A. van Gelder (voorzitter, TVVL)
Ir. M.H. Bruinsma (penningmeester, TVVL)
Ir. E.W.L. van Engelen (Uneto-VNI)
Ir. R.D. van Bergen (ISSO)
Ir. J. de Leeuw (SBRCurnet)
Ir. P. van Staalduinen